Image

Vatten & Avlopp

AquaD gör det enkelt att jobba förebyggande och lösa de problem som uppstår snabbt. Genom att samla in information om statusen på ett ledningssystem och tidigt få larm om sådant som äventyrar systemet behåller du alltid kontrollen.

Image

Dammar

Med AquaD blir det enkelt att övervaka nivåerna i dammar. Om givarenheten upptäcker att nivåerna avviker från de förinställda gränsvärdena skickar den omedelbart ett larm till övervakningssystemet.
Image

Tankar

Använd AquaD för att övervaka bränsletankar och skicka larm vid t.ex. dieselstölder från skogsmaskiner.
Image

Kraftstation

Genom att hålla koll på vätskenivåerna i kraftstationen har du en chans att upptäcka problemen före de leder till ett kostsamt haveri.

Detta är Aqua D

Systemet AquaD innehåller en databas och en mätenhet. I databasen kan du som användare när som helst kan logga in med en vanlig webbläsare. Därefter kan du i lugn och ro analysera de lagrade mätvärdena som systemet automatiskt samlat in, och på så sätt alltid ligga steget före. Mätenheten mäter, övervakar och larmar vätskor i de flesta typer av ledningssystem och slutna eller öppna kärl, t.ex. brunnar, tankar och vattenmagasin.

Mätenheten rapporterar automatiskt alla mätvärden och sänder ut larm om de inställda gränsvärdena överskrids. Det ger dig en chans att åtgärda problem innan de hinner växa sig stora. Informationen kan naturligtvis integreras med andra system, t.ex. statistikdatabaser eller regnmätare. Dessutom innehåller enheten funktioner för att ta fram underlag för att rapportera bräddningsvolymer av avloppsvatten

Image

Mätenhet finns i två versioner.

Mätenheten finns i två olika versioner beroende på om du har möjlighet att ge den ström den eller inte.

  • AquaD A – en helt fristående mätenhet som inte behöver extern strömförsörjning. I den här versionen ingår givare, styrenhet, kommunikationsutrustning och batteripack.
  • AquaD P – en mätenhet som behöver extern strömförsörjning via ett uttag på 230V. I den här versionen ingår givare, styrenhet, kommunikationsutrustning och en strömadapter för ett 230V-uttag.

Enkelt montage

Image
1. AquaD består av få delar.
Image
2. Montage i exempelvis en brunn sker på kort tid.
Image
3. Monterat och klart.