*NYTT* – Fler användningsområden

AquaD IoT-system för övervakning är anpassat för många olika tillämpningar inom VA-området.
Systemet är mycket flexibelt och kan lösa de flesta mätbehoven.
Nedan följer en lista med exempel på användningsområden som AquaD används till:

  • AVLOPPSBRÄDD – Övervaka avloppsnätet. Hitta tillskottsvatten och förenkla rapportering
  • GRUNDVATTEN – Nivåövervakning, variation och historik
  • NEDERBÖRD (regn) – Insamling av nederbördsinformation
  • pH-ÖVERVAKNING – Mät och övervaka pH-värden
  • FLÖDE och TRYCK i VATTENLEDNINGAR – Ett bra verktyg för att snabbare hitta läckage i dricksvattennät
  • VATTENTRYCK – Mäta och övervaka trycket i ledningsnätet och hos abonnenterna
  • FLÖDEN OCH NIVÅER – Övervaka vattentorn, dammar, diken och mindre vattendrag

Detta är bara några exempel där vår utrustning används.

Hittar du inte det du söker? Har du något speciellt behov av mätning eller övervakning?
Kontakta oss, vi brukar kunna lösa det mesta.
Tel. 0910-21 50 60 eller e-post: info@aquaductus.se