Aquaductus på Smart City Expo World Congress

SCWC_logoAquaductus fick möjligheten att närvara och presentera sina lösningar tillsammans med North Sweden Cleantech på Smart City Expo World Congress i Barcelona . Förutom att titta på nya och spännande lösningar ör den smarta staden kunde vi knyta viktiga affärskontakter från både Sverige och Finland. Läs mer här (extern länk).