Flöden i dammar och vattendrag


Mätning av flöden i dammar och vattendrag är ett av många användningsområden.
Har ni speciella krav eller önskemål, kontakta oss gärna. Vi löser de flesta mätbehoven.