Regnmätning


Att mäta regnmängder och exempelvis identifiera tillskottsvatten är ett av många användningsområden.
Har ni speciella krav eller önskemål, kontakta oss gärna. Vi löser de flesta mätbehoven.