Bräddövervakning

Övervakning och mätning av bäddad volym i avloppsnät eller pumpstationer är ett av många användningsområden. Har ni speciella krav eller önskemål, kontakta oss gärna. Vi löser de flesta mätbehoven.