AquaD på Framtidens VA

Aquaductus presenterade sin produkt för övervakning av avloppsbrunnar, AquaD, för intresserade deltagare vid konferensen Framtidens VA – utmaningar och möjligheter på Luleå Tekniska Universitet.

Forskningsgruppen inom Vatten- och Avloppsteknik, VA-Teknik, vid Luleå tekniska universitet firade 20-år som forskningsämne med en tvådagarskonferens: ”Framtidens VA – utmaningar och möjligheter”.
Konferensen lockade cirka 130 personer och tiotal utställare, däribland AquaDuctus AB.

Konferensprogrammet omfattade bland annat de områden där AquaD kan spela en viktig roll som komponent för att underlätta kommunernas- och VA-företagens övervakning av sina avloppsnät.

Länk till konferensen>>
AquaDuctus monter>>